Her findes de fleste basiske informationer omkring uMod (Oxide) settings og permissions som de kan konfigureres.

uMod bruges af server ejere til at installere og konfigurere custom plugins til rust servere.

Efter du har installeret plugins, kan det godt kræve yderligere konfiguration og permissions man justere

 

Grupper:

Det første vigtige koncept at lære med uMod(Oxide) er gruppe systemet. Default plugin kommer med 2 grupper som er opsat på forhånd:

Admin - Inkludere alle som du har givet adminstrator tilladelser.
Default - Inkludere alle som tilslutter sig din server, de får denne gruppe automatisk.

Når du giver en gruppe en permission, får alle i den gruppe den tilladelse. Du kan sagtens lave dine egne grupper også - Tjek nederst på siden for at se en liste af kommandoer på hvordan.

Command Syntax for permission ændring:

Den nemmeste måde at forstå permissions på, er ved at kigge på dem. Eksemplet her er med det meget populære plugin "Vanish"
Hvis et plugin har permissions til rådighed man kan bruge, vil de altid blive vist på uMod-siden under afsnittet Tilladelser. Det vil se således ud:

Hvis man kigger på Command Syntaxen, i boksen øverst som hedder: oxide.grant <user or group> <name or steam id> <permission>
Det første som der står er: "<user or group>" Spørger altså om du vil give denne permission til en specifik bruger eller en af dine Oxide grupper. Det er altså IKKE gruppe navn eller et bruger navn du skal skrive der, blot "user" eller "group"
Det næste der står: "<name or steam id>" Spørger altså om navnet/steam ID til den user eller gruppe du har valgt. Hvis du vælger en specifik user, er det generalt bedre at bruge steam 64 ID til det.
Det sidste som der står: <permission> Spørger efter den specifikke permission du vil give personen eller gruppen adgang til. Dem som er i billedet ovenover bruges i eksemplet.

Eksempler: 
Hvis du vil give alle spillere adgang til at kunne vanish:
oxide.grant group default vanish.allow

Hvis du vil give en specifik user vanish permanent: 
oxide.grant user 76561198405372178 vanish.permanent

Hvis du vil give en admin adgang til at åbne døre mens han er vanish: 
oxide.grant group admin vanish.damage

Note: Vi anbefaler at man installere pluginnet Permission Manager for at nemmere kunne styre permissions med et GUI in-game

 

Fuld liste af kommandoer til at lave grupper og ændre permissions:

oxide.grant user <name><permission> Giver en user en permission
oxide.revoke user <name><permission> Fjerner en permission fra en user
oxide.grant group <group><permission> Giver en gruppe en permission
oxide.revoke group <group><permission> Fjerner en gruppes permission
oxide.usergroup add <name><group> Tilføjer en bruger til en gruppe
oxide.usergroup remove <name><group> Fjerner en bruger fra en gruppe
oxide.group add <group> <"[Title]"><rank> Laver en ny gruppe og rank (Rank er optional, som kommer an på situationen)
oxide.group remove <group> Fjerner en gruppe
oxide.group set <group><"[Title]"><rank> Sætter titlen eller ranken af gruppen
oxide.group parent <parentgroup><childgroup> Sætter en "parent-gruppe" til en anden gruppe
oxide.show user <name> Viser en users permissions
oxide.show group <group> Viser en gruppes medlemmer og permissions
oxide.show perm <permission>  Viser hvilke users eller grupper som har adgang til en permission
oxide.show groups/perms Viser alle grupper eller permissions
oxide.grant group <group> * Giver en gruppe et Wildcard - Et Wildcard giver adgang til ALLE permissions
oxide.grant user oxide.* Giver en user adgang til alle permissions, uden at tilføje dem til admin gruppen.

 

Hjalp dette svar dig? 1 Kunder som kunne bruge dette svar (2 Stem)