Vilkår & betingelser

PineRiver
Niels Bohrs Vej 38, 1. -4, 9220 Aalborg Øst.
CVR nr.: 41080841
Telefon: 51 89 39 40
E-mail: [email protected]

Generelt

"Vi, vores, vore, PineRiver, PineRiver.dk", "Det herværende firma" er alle begreber, udtryk eller ord, der i alle tilfælde henviser direkte til PineRiver.dk, ejet af PineRiver (CVR: 41080841). "Hjemmesiden" henviser overvejende til PineRiver.dk, men kan i særlige tilfælde henvise til noget andet - i dette tilfælde, vil det fremstå. "Du, dine, dig" henviser altid til dig som læser af disse betingelser, og generelt til enhver bruger af PineRivers ydelser/services. "De, deres, dets" henviser til en 3. part – altså hverken udbyder, eller kunde, hos/værende PineRiver.dk. Du har forstået at vi fra nu af, i disse betingelser – og på alle andre af PineRiver.dk ejede platforme, vil bruge disse begreber, udtryk eller ord, og at de altid vil henvise til det overstående.

Givne Oplysninger

Vær opmærksom på, at oplysninger som f.eks. spillertal, specifikationer, maskiner, m.v. kan variere efter brug. En server med adskillige plugins/addons installeret vil altid kræve mere af computerens plads, RAM, og CPU. De givne oplysninger er den kvalitet af server, vi kan garantere - og kan derfor ikke garanteres hvis der er plugins/addons i brug på din server. Alle angivne oplysninger kan variere.

Support

Alt support fra PineRiver.dk er i form af, men ikke begrænset til; svar på spørgsmål, vejledningsvideoer og vidensdatabase er vejledende, og PineRiver.dk kan ikke garantere deres nøjagtighed. Det er til enhver tid kundens ansvar at sikre sig at alle foretagne handlinger på serveren ikke skader serveren, kan risikere at skade serveren, eller i øvrigt noget andet skadeligt, formodet skadeligt, eller ondsindet. På samme måde er alle værktøjer og ressourcer leveret af PineRiver.dk som f.eks kontrolpanelet og dets funktioner til at alle handlinger foretages på eget ansvar, og at PineRiver.dk under ingen omstændigheder kan stilles til ansvar for handlingerne.

Levering

Ved bestilling af en server, sker leveringen umiddelbart indenfor 5 minutter. Af forskellige årsager, og i sjældne tilfælde kan det dog tage længere tid - vi vil altid forsøge at levere din server hurtigst muligt. Når du køber yderligere tjenester til din server, kan leveringstiden variere, men vil ikke typisk overstige 2-3 hverdage. Du får alle oplysninger om serveren, og tilgang til den på din angivet mailadresse. Husk at tjekke din spam/uønsket mappe.

Priser

Hos PineRiver.dk er alle priser angivet i danske kroner inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os retten til at ændre priser fra dag til dag uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Køber

Alle under 18 år skal indhente tilladelse fra en forælder/værge til at købe eller tegne et abonnement (en løbende aftale) med PineRiver.dk. Køber lover at holde sine oplysninger (betalingskort, adresse, e -mail, telefon osv.) ajour, så PineRiver.dk kan komme i kontakt med kunden. Hvis køberen ikke opdaterer ovenstående oplysninger, påtager PineRiver.dk sig intet ansvar. Køberen accepterer også, at køberen ikke vil bruge vores server (service) til ulovlig (eller muligvis ulovlig) eller krænkende (eller muligvis stødende) adfærd.

Købers accept

Køb betyder, at du har læst, forstået og accepteret vores vilkår og betingelser, fortrolige oplysninger og alle andre relevante juridiske eller ikke-juridiske dokumenter udgivet af PineRiver.dk, og din købsaftale i overensstemmelse med bestemmelserne i "Forbrugeraftaleloven" om pligten til at give oplysninger inden køb. I det følgende accepterer du, at du forstår, men ikke er begrænset til: prisen på produktet/tjenesten, den samlede pris pr. person. faktureringsperioden, PineRiver.dk's identitet, adresse og alle relevante oplysninger om os, vores betingelser og vores returprocedure, om hvornår varen vil blive leveret, hvordan den vil blive leveret og alle andre oplysninger, du er forpligtet til at vide, se Kapitel 4 i forbrugeraftaleloven.

Købet

På betalingsstadiet kan du vælge at betale med kreditkort (via QuickPay) eller MobilePay. I alle tilfælde vil vi straks trække pengene fra din konto. Hvis du foretager en engangsbetaling, er du alene ansvarlig for forlængelsen af ​​tjenesten-hvis du ikke forlænger tjenesten i tide, forbeholder vi os retten til at slette alle dine filer uden varsel. På den anden side, hvis du vælger at abonnere uanset betalingsmetode, skal du være opmærksom på, at særlige vilkår og betingelser gælder. Bemærk, at du lover at give korrekte oplysninger, og PineRiver.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for forkerte oplysninger eller misforståelser i betalingsmodulet, medmindre den gældende lov klart bestemmer andet.

Forbehold

Hvis du vælger at opdatere din server manuelt hver måned, vil du modtage en e-mail ti (10) dage før serveren bliver lukket ned. Hvis du ønsker at forny din server, skal du betale inden for 10 (ti) dage. Hvis du ikke betaler inden for ti (10) dage, bliver alle dine filer muligvis slettet, og din service lukkes ned. PineRiver.dk forbeholder sig retten til at slette alle dine filer umiddelbart efter din server udløber. Du vil ikke være i stand til at hente dine filer, og du vil ikke kunne få kompensation. PineRiver.dk forbeholder sig retten til at ændre beskrivelse, indhold og billeder på webstedet og ændre servicen, men inden for rammerne af forbrugeraftaleloven. PineRiver.dk forbeholder sig retten til nedetid - dog op til 24 timer. Hvis nedetiden overstiger 24 timer (intet interval), kompenserer PineRiver.dk for nedetiden. Under særlige omstændigheder forbeholder PineRiver.dk sig retten til at forlænge nedetiden gratis, f.eks, men ikke begrænset til; DDoS -angreb, andre former for angreb mod vores servere, strømafbrydelser, oversvømmelser, tyveri, leverandørfejl eller krig. Hvis du overtræder disse handelsbetingelser forbeholder PineRiver.dk sig også retten til at suspendere din konto. I dette tilfælde er PineRiver.dk ikke forpligtet til at tilbagebetale dig eller kompensere dig.

Ansvarsfraskrivelse

PineRiver.dk påtager sig intet ansvar i enhver situation, hvis der sker tab af data, oplysninger, filer, billeder, eller andet andet materiale forbundet af / på vores servere. PineRiver.dk påtager sig intet ansvar for tab som følge af nedetid. PineRiver.dk kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for en kundes tab, hvis kunden er ansvarlig for tabet. PineRiver.dk kan ikke stilles til ansvar for en kundes handlinger, filer, udtalelser eller lovbrud.

Misbrug

Som kunde hos PineRiver.dk forpligter du dig til, ikke bevidst, eller formodningsvist bevidst, at prøve eller udføre belastning på vores servere, tjenester eller websteder, hvilket vil føre til driftsafbrydelser. I et vist omfang, PineRiver.dk, andre kunder hos PineRiver.dk-eller mulige tredjeparter, kan direkte eller indirekte lide skade, gener eller funktionsfejl på grund af dine handlinger. En sådan adfærd vil blive betragtet som en overtrædelse af din aftale med PineRiver.dk og vil umiddelbart medføre lukning af din konto på PineRiver.dk, og du har ikke ret til refusion. Det kan ligeledes, i særlige tilfælde efter PineRiver.dk’s diskretion, anses som misbrug af dit produkt og den tilknyttede service hvis du: Overbelaster supportsystemet gentagne gange, for eksempel ved at sende den samme besked gentagne gange. Skriver nedladende, stødende eller racistiske beskeder til PineRiver.dk. Også i sådanne tilfælde kan dit produkt lukkes, og du vil ikke være berettiget til kompensation eller refundering, da en adfærd som den ovenfor nævnte betragtes som aftalebrud.

Fortrydelsesret og reklamationsret

Efter købet ophæves din fortrydelsesret med det samme. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du dette, og du har, som beskrevet i relevante administrative ordrer og love, en klar forståelse af denne ansvarsfraskrivelse. Dette sker i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. I tilfælde af en særlig type køb kan muligheden for at påberåbe sig fortrydelsesretten inden for 14 dage fraviges. Disse specifikke typer indkøb omfatter bl.a. virtuelle produkter. Hvis dit produkt har fejl eller mangler, har du stadig ret til at klage, se udbudsloven. I denne sag vil vi gøre vores bedste for at finde en rigtig god løsning.

Indgåelse af abonnement

Bemærk, at du som regel indgår en abonnementstilstand, når du køber en server. Den eneste situation, hvor din server skal opdateres manuelt, er hvis du vælger at betale via MobilePay. I alle andre tilfælde vil du underskrive en abonnementsaftale med PineRiver.dk, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Du kan frit vælge, om du vil betale månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Uanset hvilken periode du vælger, sender vi dig en e-mail 5 dage før din server foretager endnu en betaling. Mailen indeholder den dato, hvor vi pengene trækkes. Du kan når som helst afslutte din server. PineRiver.dk vil understrege, at du skal være mindst 18 år gammel, før du underskriver en abonnementsaftale. Udover de særlige vilkår og betingelser gælder vores andre betingelser naturligvis, ligesom lovene i visse forbrugeraftaler og andre relevante danske love.

Opsigelse

Når du underskriver en abonnementsaftale ved automatisk betaling, accepterer du, at vi automatisk fratrækker betalingen for dit produkt senest 5 dage før din server betaling. I alle tilfælde vil du underskrive en automatisk betaling abonnementsaftale, hvis du vælger at betale med betalingsmetoden "kreditkort". Derfor, hvis du ønsker at afslutte serveren, skal du gøre dette inden for 6 dage før serveren udløber. Hvis du gør dette efter det, skal du muligvis betale for dit produkt i mere end 1 måned. Du kan bruge kundesidens opsigelsesfunktion til at afslutte din server. Dette er den anbefalede måde at afslutte dit produkt på. Accept af disse vilkår betyder, at du har læst, forstået og accepteret (det vil sige, at du accepterer det). Da der henvises til relevante love, kan der ikke stilles formelle krav til opsigelse, så din server også kan afmeldes via e-mail, men ikke telefonisk. Opsigelse er fastsat i henhold til forbrugeraftaler, "aftaleloven" og andre bestemmelser inden for betingelserne i disse vilkår og betingelser.

Dedikerede servere

PineRiver tilbyder også salg af såkaldte dedikerede servere. Dette betyder , at ligesom en spilserver, videresælges serveren leaset - men normalt med højere specifikationer end en spilserver. Medmindre der er en klart skrevet aftale om det modsatte, er serveren grundlæggende "uadministreret". Herved forstås at der ikke ydes anden support på serveren, end det at det sikres at den ved leveringstidspunktet, naturligvis leveres i den aftalte form. Hvis der opstår hardwarefejl, behandler vi dem hurtigst muligt. Vi forbeholder os 72 timer fra rapportering til udbredelse af fejl. Ved køb af en dedikeret server, er køber indforstået hermed. Fortrydelses- og reklamationsret følger af disse handelsbetingelres gældende regler herfor.

VPS Hosting

Ved at købe VPS -hosting accepterer du ikke at bruge den til ulovlige formål. Ulovlige formål betragtes som alt, hvad der ikke er lovligt i Danmark. Derudover accepterer vi ikke distribution af pornografi på vores netværk. Du må på intet tidspunkt bruge din VPS til at sende spam -mails. Hvis dette er opdaget, skal du betale et gebyr på 250 DKK for at fjerne IP -adressen fra blacklisten Det er dit ansvar, at SPAM ikke sendes fra din VPS. Din VPS kan også opsiges uden varsel. Alle tjenester købt hos PineRiver er dækket af vores 99,95% oppetidsgaranti. Vi yder ikke support til VPS og opsætning.

Spilserver hosting

Ved at købe Game Server -hosting accepterer du de enkelte spil -EULA'er og / eller kommercielle vilkår for brug af servere PineRiver tilbyder ikke på noget tidspunkt installation / ændring af mods, serverkonfigurationer osv. Vores services sælges uadministreret For forbrug af ledig plads betragtes en delegrænse, som er individuel pr. Server. Dette kan øges, hvis du kontakter os og giver de nødvendige oplysninger. Alle tjenester købt hos PineRiver er dækket af vores 99,95% oppetidsgaranti. Ved køb af spilservere fra PineRiver, bekræfter du at du ikke forsøger på at ændre de låste ressourcer din server har. Bliver dette opdaget, anses det som misbrug, og dit produkt vil blive suspenderet uden varsel.

Oppetidsgaranti

Når du køber et produkt fra PineRiver, er du dækket af vores oppetidsgaranti. Vores garanti er: 99,95%. Anti-DDoS-løsningen samt dens virkning er ikke en del af oppetidsgarantien. Ved enhver time dit produkt er utilgængeligt, vil du blive kompenseret med 5% af den samlede løbetid Planlagte handlinger, herunder opgradering af netværk, hardware og mere, er ikke omfattet af oppetidsgarantien. Uforudsete handlinger, herunder naturkatastrofer og alt uden for vores kontrol, er ikke dækket af vores oppetidsgaranti.

Anti-DDoS

Ved køb af et produkt fra PineRiver, er Anti-DDoS inkluderet. Anti-DDoS betragtes som et beskyttende lag mod de mest kendte angreb på UDP / TCP-protokoller. Ikke alle applikationer er beskyttet af Anti-DDoS, så vi forbeholder retten til, at beskyttelsen muligvis ikke er korrekt for din applikation. Hvis dit produkt angribes af et DDoS -angreb ikke opdages af vores filtre, kan du kontakte support. Dæmpningstiden for vores DDoS -beskyttelse er anderledes, at mellem angrebet og dæmpningens start kan der gå en periode, der varer 15 minutter. For Anti-DDoS-spil betragtes løsningen som en specifik applikation løsning mod DDoS-angreb på bestemte spil. Vores Anti-DDoS-løsning fungerer 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen og filtrerer ondsindet trafik, hvis et angreb rettes mod dit produkt. Du vil ikke få en forhøjet ping eller andet, da trafikken stoppes ved vores partneres routere. Filtret kigger på indgående samt udgående trafik, og blokere også såfremt det anses at et DDoS angreb bliver sendt fra vores netværk Såfremt DDoS mitigering blokere for nødvendige tjenester, kan du kontakte vores support for et whitelist af IP adresser samt tjenester. PineRiver kan til enhver tid ændre i disse handelsbetingelser uden varsel.